อู่คุณน้องรามอินทรา รถสีฟ้า 1.6G 2015 ส่ง 3 ปี ขับฟรี 2 ปี

รถสีฟ้า ดาวน์ 30,000 ส่งวันละ 900/800 ส่ง 3 ปี
เหลือให้ขับ 2 ปี
อู่คุณน้องรามอินทรา 08 3541 4151