ให้เช่าแท็กซี่ อัลติสโฉมปี2015-2018 เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850บาท

**ให้เช่าแท็กซี่ อัลติสโฉมปี2015-2018 เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850บาท 6วันฟรี1 **
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ
1. ใบขับขี่สาธารณะ
2. บัตรประชาชน
3. บัตรเหลืองติดหน้ารถ
4. เงินประกัน 3,000 บาท
5. คนค้ำประกัน

**ให้เช่าแท็กซี่ อัลติสโฉมปี2015-2018 เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850บาท 6วันฟรี1 **
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ
1. ใบขับขี่สาธารณะ
2. บัตรประชาชน
3. บัตรเหลืองติดหน้ารถ
4. เงินประกัน 3,000 บาท
5. คนค้ำประกัน