แท็กซี่ให้เช่า ปี2018 เกียร์ออโต้ NGV ควง500-600 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ

1. ใบขับขี่สาธารณะ
2. บัตรประชาชน
3. บัตรเหลืองติดหน้ารถ
4. เงินประกัน 3,000 บาท
5. คนค้ำประกัน มีเงินเดือน
6. รับคนพื้นที่ห้วยขวาง ลาดพร้าว ดินแดง หรือใกล้เคียง!

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 500-600 บาท
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531