แท็กซี่มือสองดาวน์30,000เขียวเหลืองปี 2019

เครื่อง NGV ปี 2019 รุ่น minor change ก่อนเปลี่ยนโฉมช่วงล่างแน่นแอร์เย็นขับถนอมขายดาวน์30,000เปลี่ยนชื่อเอาไปส่งต่อได้เลย
สนใจมาคุยกันครับ
เบอร์โทร097- 9388-353