อู่ประชาชื่น 33 รับซ่อมแท็กซี่ และให้เช่าแท็กซี่ โทร. 0816853284(ป้อม)

อู่ประชาชื่น 33
เรารับซ่อมรถแท็กซี่ และรถบ้านทั่วไป ใน ราคาถูก รวมทั้งมีรถแท็กซี่ให้เช่า
สนใจอง สอบถามดูก่อนได้ โทร. 081685-3284 (ป้อม)