ให้เช่าแท็กซี่แบบควงวันละ700บาท สนใจโทร0850754533บอล

1.ใบขับขี่สาธารณะ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เงินประกัน3000บาท
4.คนค้ำประกัน(ถ้ามี)