ALtis17 Auto Ngv(มีหรือไม่มีใบจับขั่ส่ธารณะก็ได้)

แท็กซี่ Altis ปี 17 เกัยร์ Auto รถใช้ก๊าซ NGV ถัง ใหญ่ ค่าเช่า 1100/วัน เงินประกัน 1000 ขับครบ 6 วันฟรี 1 วัน (มีหรือไม่มีใบขับขี่สาธารณะก็ได้)

ครบทุก 3 เดือนเบิ้ลฟรีเพิ่มอัก 1 วัน ติดต่อสอบถ่มที่เบอร์ 0832012768 IDLine:taxi.1981