ให้เช่า เขียวเหลือง AUTO NGV 2019 รถจอด พหลโยธิน 50 กะกลางวัน 400

ให้เช่า เขียวเหลือง AUTO NGV 2019 รถจอด พหลโยธิน 50

กะเช้า 9 ชั่วโมง 300 บาท 12 ชั่วโมง 400 บาท

เลือกเวลาได้ ไม่มีวันฟรี
เอกสารที่ต้องเตรียม
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบขับขี่สาธารณะ
เงินมัดจำ 2000 บาท

โทร 0874995286 0894779192