แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวันเริ่มต้นวันละ 600 บาท โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 600 บาท (ราคาจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์)
มีรถกะกลางวัน ว่าง 1 คัน
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ

  1. ใบขับขี่สาธารณะ
  2. บัตรประชาชน
  3. บัตรเหลืองติดหน้ารถ
  4. เงินประกัน 3,000 บาท
  5. คนค้ำประกัน
  6. รับคนพื้นที่ห้วยขวาง ลาดพร้าว หรือใกล้เคียง

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 600 บาท (ราคาจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์)
มีรถกะกลางวัน ว่าง 1 คัน
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน 600 บาท (ราคาจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์)
มีรถกะกลางวัน ว่าง 1 คัน
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531