ให้เช่าแท็กซี่ เกียร์ออโต้ NGV ควง800-850 7วันฟรี1 08-66666-531

ด่วน!! เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850บาท 7วันฟรี1 08-66666-531
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ
1. ใบขับขี่สาธารณะ
2. บัตรประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. เงินประกัน 3,000 บาท
5. คนค้ำประกัน

ด่วน!! เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850บาท 7วันฟรี1 08-66666-531
อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ
1. ใบขับขี่สาธารณะ
2. บัตรประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. เงินประกัน 3,000 บาท
5. คนค้ำประกัน