แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควง800-850-900 6วันฟรี1 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850-900บาท 6วันฟรี1

อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

เอกสารในการสมัครขับ

1. ใบขับขี่สาธารณะ

2. บัตรประชาชน

3. บัตรเหลืองติดหน้ารถ

4. เงินประกัน 3,000 บาท

5. คนค้ำประกัน

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850-900บาท 6วันฟรี1

อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531

แท็กซี่ให้เช่า เกียร์ออโต้ NGV ควงทั้งวัน800-850-900บาท 6วันฟรี1

อู่อยู่ ซ.รัชดาภิเษก18 โทร 08-66666-531