ให้เช่า TAXI เขียวเหลือง AUTO NGV 2019 พหลโยธิน 50 9 ชั่วโมง 300 บาท

ให้เช่า เขียวเหลือง AUTO NGV 2019 รถจอด พหลโยธิน 50 9 ชั่วโมง 300 บาท เลือกเวลาได้

ไม่มีวันฟรี

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบขับขี่สาธารณะ
เงินมัดจำ 2000 บาท

โทร 0874995286 0894779192