เช่าควงหรือกะ มีที่พักฟรีสำหรับผู้ที่มาจาก ตจว. 0864015862

เช่าควงหรือกะ มีที่พักสำหรับผู้ที่มาจาก ตจว. 0864015862
ที่อยู่ ฟรี สำหรับผู้มาขับรถ ค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่าย