ให้เช่า เเท็กซี่ ขอคนเช่า ย่านหลักสี่ ดอนเมือง

โทร 0968424545

:สำเนาบัตรประชาชน

:สำเนาทะเบียนบ้าน

:สำเนาใบขับขี่สาธารณะ

:มัดจำ2,000

:blush:อู่อยู่ หลังวัดหลักสี่ เเจ้งวัฒนะ10 ปั๊มปตท ถนนโกสุมรวมใจ