แท็กซี่ให้เช่าอยู่เตาปูนวันละ 700

`แท็กซี่ให้เช่าแบบได้รถปี 12-16 สภาพดีทุกคัน